Kundeservice

Resirkulering

Resirkulering av elektriske og elektroniske produkter

Det er viktig for oss at vi sammen beskytter og tar vare på miljøet vårt. Derfor er det også spesielt viktig at du resirkulerer elektriske og elektroniske produkter som kan være skadelige for vår helse og natur. Ifølge loven skal elektriske og elektroniske produkter merkes med en overkrysset søppelkasse (som på bildet) for å tydeliggjøre at de ikke skal kastes sammen med vanlig søppel. Produkter som i følge loven skal etterlates på en gjenvinningsstasjon er for eksempel:

  • store og små husholdningsapparater (komfyrer, oppvask- og vaskemaskiner, kjøleskap og frysere, støvsugere, elektriske visper, kjøkkenassistenter, etc.)

  • mobiler, datamaskiner og kontorutstyr

  • TV, radio og musikkanlegg, MP3-spillere

  • barbermaskiner, elektroverktøy, leker, fritids- og sportsutstyr m.m

  • lavenergi halogen og lyspærer

Hvis du har et slikt produkt du ikke lenger har tenkt å bruke, må du tenke på miljøet og resirkulere det på gjenvinningssentralen som ligger i nærheten av der du bor. Når du resirkulerer produktet, ta en ekstra titt for å se om det inneholder innebygde eller løse batterier, og sørg for å ta dem ut for å sortere separat i batterigjenvinning. Ønsker du mer informasjon om hvor du kan finne nærmeste gjenvinningsstasjon, ta kontakt med din utleier/borettslag eller kommune.

Resirkulering av batterier

Det er viktig for oss at vi sammen beskytter og tar vare på miljøet vårt. Derfor er det også spesielt viktig at du resirkulerer batterier som inneholder skadelige stoffer som kan være farlige for vår helse og natur. Ifølge loven skal alle batterier merkes med en søppelkasse med kryss over (som på bildet) for å tydeliggjøre at de ikke skal kastes sammen med vanlig søppel. Den kjemiske betegnelsen på metaller er inkludert under symbolet for å gjøre det lettere for de som håndterer brukte batterier.

Cd: Batterier inneholder kadmium

Hg: Batterier inneholder kvikksølv

Pb: Batterier inneholder bly

Legg igjen batteriene på gjenvinningssenteret eller i batteribokser og rør tilgjengelig på ditt bosted. Dette gjelder vanlige løse batterier, batterier i for eksempel leker, husholdningsapparater osv. og hvis du ikke får ut de innebygde batteriene, la hele produktet stå på gjenvinningssentralen som "diverse elektronikk".

Ønsker du mer informasjon om hvor du kan finne nærmeste batterigjenvinning eller gjenvinningsstasjon, ta kontakt med din kommune.