Kundeservice

Fyndiqs klimaarbeid

Ja, vi selger lavprisprodukter og vår misjon er å sørge for å tilby de beste kuppene med den beste kundeopplevelsen. Men må det bety at vi ikke er hyggelige mot klimaet? Vi er overbevist om at dette ikke er tilfelle og har derfor satt opp vår visjon

"Fyndiq vil bli den første lavpris operatøren som er rettferdig mot klimaet! Å handle trenger ikke å være dårlig for klimaet, og det er et glasstak vi skal bryte."

Hvordan vil det skje?

Ja, og hvordan skal vi lykkes med dette da? Vel, vi bestemte oss for å følge den såkalte 1,5°C Playbook, som er et arbeid som hjelper bedrifter og organisasjoner med retningslinjer for å oppnå eksponentiell klimatiltak. I deres rapport er det forslag til løsninger for å halvere de globale utslippene av klimagasser og de er rettet mot selskaper som ser det som sitt oppdrag å være med på å forandre verden.

Det første vi gjorde var derfor sammen med GoClimate å gjennomføre en analyse av klimafotavtrykket vårt for 2020. Rapporten, som kan leses i sin helhet her, viser at vi forårsaket utslipp av totalt 3.373 tonn CO2e, Dette gir et utslippsforhold på 6,3 tonn CO2e per million kroner i omsetning.

Basert på rapporten vi nå har om utslippene våre, ser vi nå på hva vi må gjøre i hvert område av 1,5°C Playbook, strukturen er at det er fire områder, såkalte pilarer, som du som et selskap må handle innenfor.

1. Redusere våre egne utslipp

Våre egne utslipp står kun for 13 838 kg CO2e, som tilsvarer kun 0,4 % av våre totale utslipp, noe som betyr at vårt fokus vil være at vi ikke skal øke den prosenten og, når det er mulig, selvfølgelig også gjøre valg som reduserer den. Men siden våre egne utslipp utgjør en så liten del, er anbefalingen at vi heller fokuserer på den delen hvor vi faktisk kan gjøre en forskjell, som er innenfor område 2.

2. Reduser våre indirekte utslipp – utslipp forårsaket i vår verdikjede

Våre indirekte utslipp, det vil si utslipp forårsaket av produktene vi selger, står for 99,6 % av våre totale utslipp. Området omfatter produksjon, pakking og transport for våre kunder for å motta sine produkter.

For å redusere vårt klimaavtrykk er det viktig å fokusere på de områdene som er størst i volum og klimaavtrykk. Som det fremgår av rapporten kommer 85 % av klimaavtrykket fra selve produktet og produksjonen av disse. Derfor setter vi nå fullt fokus på at denne delen skal senkes så mye som mulig for å få mest mulig utbytte av dette arbeidet.

Det er her det harde arbeidet begynner. Vi er midt oppe i dette og vil fortløpende rulle ut tiltak som skal redusere klimapåvirkningen vår.

3. Sørg for at vi inkluderer et klimafokus i strategien vår

Siden målet vårt er å være den første lavprisoperatøren som er rettferdig mot klimaet, har vi bestemt oss for å gjøre det enklere for kundene våre å ta gode valg når de handler hos oss.

"Derfor vil vi fokusere på å hjelpe kundene med å velge produkter som er bedre for klimaet!"

Vi har derfor identifisert to retninger for klimasatsingene våre, den første er å gjøre det mulig for våre kunder å delta og klimakompensere for sine kjøp på Fyndiq, og den andre er å bedre kunne vise våre kunder hvilke produkter som er bedre å velge fra et klimaperspektiv. Vi vil nå fokusere på dette arbeidet i løpet av 2023 og fortløpende rapportere hvordan det går og hvilke resultater vi oppnår sammen med våre kunder.

4. Klima kompensering vårt fotavtrykk ✅

Vi kompenserer hvert år for 110 % av vårt totale klimafotavtrykk, og vi har gjort det i alle årene vi har vært i live (siden 2011)!

Dette er gjort gjennom investeringer i klimaprosjekter via GoClimate (kun «Gullstandard»-prosjekter) som binder tilsvarende mengde karbondioksid som vi har bidratt til i utslipp siden oppstarten. Dette vil vi også fortsette med, noe som betyr at hvert eneste produkt du kjøper er 110 % klimakompensert.

Prosjektene vi har investert i så langt er:

Du kan se sertifikatene og kvitteringene for disse investeringene her Santa Marta, Bhadla, Wind Park.


Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Dette er vårt første skritt i vår langsiktige ambisjon om å bli den første lavprisoperatøren som er rettferdig mot klimaet. Følg med!

-Fredrik Norberg

Administrerende direktør og gründer